MGS Software

MGS Software

About Us

Gereksinimler

 • Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği ya da ilgili bölümlerinden en az lisans derecesiyle mezun,
 • AWS, Microsoft Azure ya da Google Cloud ile bulut tabanlı altyapı oluşturma, tasarlama deneyimine sahip
 • Linux işletim sistemi yönetimi yapmış olan
 • Temel seviyede ağ kavramlarını bilen
 • Infrastructure Automation and Infrastructure as Code araçlarını kullanmış olan (Terraform, Cloudformation, Ansible vb.)
 • Kubernetes, Docker gibi container teknolojilerinde; CI/CD süreçleri ve Git konusunda deneyim sahibi
 • Yapılan işi kalite standartlarına uygun ve iyi bir şekilde dokümante edebilen,
 • Takım çalışmasına yatkın ve iletişim yönü kuvvetli,
 • İş alanıyla ilgili global gelişmeleri takip edebilecek ve şirketin global iletişim süreçlerinde yer alabilecek düzeyde İngilizce bilen adayların başvurularını bekliyoruz.


Sorumluluklar

 • Ürün ve projeler için gerekli olan mimari tasarımlara katkıda bulunması, iyileştirmeler ve alternatif teknolojiler önermesi
 • Ürün ve projeler için gerekli olan CI/CD süreçlerini kurgulaması ve uygulaması
 • Halihazırda bulunan (fiziksel, sanal veya container) yapıların kurulum ve yönetiminin sağlanması
 • Proje yönetim süreci doğrultusunda, zaman planına uygun bir şekilde, iş akış şemalarının ve tüm gerekli dokümantasyonun hazırlanması
 • Ekip arkadaşları ile koordineli bir şekilde, en iyi tasarım ve iş çıktısına ulaşmak için atanan tüm görevlerin yerine getirilmesi
 • Mevcut projeler ve yeni başlayacak projeler kapsamında dağıtık yazılım altyapıları tasarımı ve teknolojileri konusunda çalışmaların yapılması,


Requirements


 •      Graduated with at least a bachelor's degree from Computer Engineering or related departments of universities,
 •     Experience in creating and designing cloud-based infrastructure with AWS, Microsoft Azure or Google Cloud
 •     Linux operating system management
 •     Knowledge of basic networking concepts
 •   Those who have used Infrastructure Automation and Infrastructure as Code tools (Terraform, Cloudformation, Ansible etc.)
 • In container technologies such as Kubernetes and Docker; Experience with CI/CD processes and Git
 •    Able to document the work done in accordance with quality standards and well,
 •  Prone to teamwork and strong communication skills,
 •  We welcome applications from candidates who can follow the global developments in the field of business and can take part in the company's global communication processes.


Responsibilities


•        Contributing to the architectural designs required for products and projects, suggesting improvements and alternative technologies

•        Build and implement CI/CD processes required for products and projects

•        Ensuring the installation and management of existing (physical, virtual or container) structures

•        Preparation of work flow charts and all necessary documentation in line with the project management process, in accordance with the time plan

•        Fulfilling all assigned tasks to achieve the best design and work output in coordination with teammates.

•        Working on distributed software infrastructure design and technologies within the scope of existing projects and new projects,